Những người nắm giữ khoảng 99,7% cổ phần phổ thông có mặt và bỏ phiếu tại cuộc họp thường niên của Xerox, chiếm khoảng 77,0% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của công ty, đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng cho cuộc họp thường niên sẽ được báo cáo trong Mẫu 8-K mà Xerox sẽ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

xerox copier

Việc đóng cửa tổ chức lại công ty mẹ vẫn phải tuân thủ các điều kiện thông thường, bao gồm, nhưng không giới hạn, nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh. Xerox đang nhắm mục tiêu quý ba năm 2019 cho việc đóng cửa tổ chức lại công ty mẹ; tuy nhiên, không thể đảm bảo về việc hoàn thành việc sắp xếp lại hoặc thời gian phê duyệt theo quy định, điều này có thể trì hoãn việc đóng cửa.

Sau khi đóng cửa, dự kiến ​​cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ sẽ giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York dưới biểu tượng giao dịch hiện tại của Xerox, Hồi XRX. họ dự định tự nguyện hủy bỏ cổ phiếu phổ thông Xerox khỏi giao dịch trên NYSE Chicago ngay trước khi hoàn thành việc tái tổ chức công ty mẹ.

Tuyên bố cổ tức
Hôm nay, công ty đã thông báo rằng hội đồng quản trị đã tuyên bố cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 0,25 đô la cho mỗi cổ phiếu trên cổ phiếu phổ thông Xerox. Cổ tức được trả vào ngày 31 tháng 7 năm 2019 cho các cổ đông của hồ sơ vào ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Hội đồng quản trị cũng đã tuyên bố cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 20 đô la cho mỗi cổ phiếu trên cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi vĩnh viễn Xerox Series B nổi bật. Cổ tức được trả vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 cho các cổ đông của hồ sơ vào ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Giới thiệu về dịch vụ của Hoàng Quân

Hoàng Quân là một trong những công ty kinh doanh dịch vụ trong hệ thống của Xerox, nên chúng tôi cung cấp các model máy photocopy Xerox và các dịch vụ kỹ thuật và linh kiện kèm theo tại Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc.

Các dịch vụ cho thuê máy photocopy đa chức năng, màu, tốc độ nhanh với giá cạnh tranh, dịch vụ tốt.

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại máy photocopy của hãng Xerox