Các trái phiếu năm 2025 bổ sung sẽ được phát hành theo hợp đồng chứng khoán hiện có theo đó Xerox trước đây đã phát hành tổng số tiền gốc trị giá 550 triệu đô la trong tổng số 5.000% trái phiếu cao cấp của mình đến năm 2025, tất cả đều vẫn còn dư. Các trái phiếu năm 2028 bổ sung sẽ được phát hành theo hợp đồng chứng khoán hiện có theo đó Xerox trước đây đã phát hành tổng số tiền gốc là 550 triệu đô la trong số 5,500% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2028, tất cả đều vẫn chưa thanh toán. Các ghi chú bổ sung sẽ được Xerox Corporation đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện.

Xerox dự định sử dụng số tiền ròng thu được từ việc cung cấp các trái phiếu bổ sung để mua lại, mua lại, hoàn trả hoặc nói cách khác là thu hồi một phần trong số 4,500% trái phiếu cao cấp đến hạn năm 2021 của Xerox Corporation vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

photocopy xeroxCác ghi chú bổ sung và các bảo đảm liên quan đang được cung cấp và bán cho những người được cho là hợp lý là “người mua tổ chức đủ điều kiện” theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 (đã được sửa đổi, “Đạo luật Chứng khoán”) và cho những người không phải là Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán. Các ghi chú bổ sung và các đảm bảo liên quan chưa được đăng ký bán theo Đạo luật chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang và không thể được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật chứng khoán và tiểu bang hiện hành luật.

Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc một lời mời chào mua các ghi chú bổ sung hoặc bất kỳ loại chứng khoán nào khác, và sẽ không cấu thành một lời đề nghị, gạ gẫm hoặc bán ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào trong đó một lời đề nghị, gạ gẫm hoặc bán sẽ là bất hợp pháp.

Giới thiệu về Xerox
Xerox Holdings Corporation giúp mỗi ngày làm việc tốt hơn 
Chúng tôi là một công ty công nghệ nơi làm việc xây dựng và tích hợp phần mềm và phần cứng cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Khi khách hàng tìm cách quản lý thông tin trên các nền tảng kỹ thuật số và vật lý, Xerox mang lại trải nghiệm liền mạch, an toàn và bền vững. Cho dù phát minh ra máy photocopy, Ethernet, máy in laser hay hơn thế nữa, Xerox từ lâu đã xác định trải nghiệm làm việc hiện đại. Tìm hiểu cách tiếp tục đổi mới tại xerox.com.

Tuyên bố hướng tới tương lai
Bản phát hành này bao gồm “những tuyên bố hướng tới tương lai” như được định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 liên quan đến ý định chào bán của Xerox cũng như áp dụng số tiền thu được từ việc chào bán và ghi chú bổ sung. Các từ "dự đoán", "tin tưởng", "ước tính", "mong đợi", "dự định", "sẽ", "nên", "nhắm mục tiêu", "dự đoán", "lái xe" và các cụm từ tương tự, vì chúng liên quan đến chúng ta , hiệu suất của chúng tôi và / hoặc công nghệ của chúng tôi, nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này phản ánh niềm tin, giả định và kỳ vọng hiện tại của Ban Giám đốc và tùy thuộc vào một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt trọng yếu. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt trọng yếu bao gồm việc Công ty không hoàn thành đợt chào bán do điều kiện thị trường hoặc do cách khác,

Những tuyên bố hướng tới tương lai này chỉ nói về ngày phát hành này hoặc kể từ ngày mà chúng đề cập đến và Xerox không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào do thông tin mới hoặc các sự kiện hoặc phát triển trong tương lai, ngoại trừ yêu cầu của pháp luật.

Giới thiệu về dịch vụ của Hoàng Quân

Hoàng Quân là một trong những công ty kinh doanh dịch vụ trong hệ thống của Xerox, nên chúng tôi cung cấp các model máy photocopy Xerox và các dịch vụ kỹ thuật và linh kiện kèm theo tại Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc.

Các dịch vụ cho thuê máy photocopy đa chức năng, m àu, tốc độ nhanh với giá cạnh tranh, dịch vụ tốt.

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại máy photocopy của hãng Xerox

Chuyên cung cấp mực túi HQ, mực đổ cho các loại máy photocopy Xerox