Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX) hôm nay thông báo rằng hội đồng quản trị đã tuyên bố cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 0,25 đô la mỗi cổ phiếu trên cổ phiếu phổ thông của Xerox Holdings Corporation. Cổ tức được trả vào ngày 31 tháng 10 năm 2019 cho các cổ đông của hồ sơ vào ngày 30 tháng 9 năm 2019.

may photocopy

Hội đồng quản trị cũng đã tuyên bố cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 20 đô la cho mỗi cổ phiếu trên cổ phiếu nổi bật của Xerox Holdings Corporation Series A Cổ phiếu chuyển đổi vĩnh viễn chuyển đổi. Cổ tức được trả vào ngày 1 tháng 10 năm 2019 cho các cổ đông của hồ sơ vào ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Giới thiệu về dịch vụ của Hoàng Quân

Hoàng Quân là một trong những công ty kinh doanh dịch vụ trong hệ thống của Xerox, nên chúng tôi cung cấp các model máy photocopy Xerox và các dịch vụ kỹ thuật và linh kiện kèm theo tại Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc.

Các dịch vụ cho thuê máy photocopy đa chức năng, màu, tốc độ nhanh với giá cạnh tranh, dịch vụ tốt.

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại máy photocopy của hãng Xerox

Chuyên cung cấp mực túi HQ, mực đổ cho các loại máy photocopy Xerox