Xerox (NYSE: XRX) hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được tất cả các phê duyệt theo quy định bắt buộc đối với việc tổ chức lại công ty mẹ được đề xuất. Như đã thông báo trước đó, hội đồng quản trị của Xerox đã nhất trí thông qua việc tái tổ chức công ty mẹ và các cổ đông của Xerox đã thông qua thỏa thuận sáp nhập theo đó Xerox dự kiến ​​sẽ thực hiện việc tái tổ chức công ty tại cuộc họp cổ đông thường niên của Xerox vào ngày 21 tháng 5 năm 2019. Giao dịch dự kiến ​​sẽ đóng vào ngày 31 tháng 7 năm 2019.

tin tuc xerox

Trong tổ chức lại công ty mẹ, cổ phiếu hiện tại của cổ phiếu phổ thông Xerox sẽ được tự động chuyển đổi, trên cơ sở từng người một, thành cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Xerox Holdings Corporation, công ty cổ phần mới. Các cổ đông của Xerox không cần phải trả lại chứng chỉ cổ phiếu hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào để trao đổi cổ phiếu của họ với cổ phiếu phổ thông Xerox. Xerox dự kiến ​​cổ phiếu phổ thông của Xerox Holdings Corporation sẽ giao dịch trên thị trường chứng khoán New York dưới biểu tượng giao dịch hiện tại của Xerox, XXX, mật tại buổi khai mạc giao dịch vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Cổ phiếu phổ thông của Xerox Holdings Corporation đã được chỉ định Số CUSIP mới: 98421M 106.

Việc quản lý và kinh doanh của Xerox sẽ vẫn như cũ ngay sau khi tổ chức lại công ty mẹ.

Tuyên bố cổ tức và thanh toán
Do thời gian dự kiến ​​hoàn thành việc tái tổ chức công ty mẹ, cổ tức hàng quý cổ phiếu thường được tuyên bố bởi hội đồng quản trị Xerox vào tháng 7 dự kiến ​​sẽ được tuyên bố bởi hội đồng quản trị của Xerox Holdings Corporation vào tháng 8. Phù hợp với thông lệ của Công ty, dự kiến ​​cổ tức cổ phiếu hàng quý sẽ vẫn phải trả vào ngày 31 tháng 10 năm 2019 cho các cổ đông của hồ sơ vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. 

Giới thiệu về dịch vụ của Hoàng Quân

Hoàng Quân là một trong những công ty kinh doanh dịch vụ trong hệ thống của Xerox, nên chúng tôi cung cấp các model máy photocopy Xerox và các dịch vụ kỹ thuật và linh kiện kèm theo tại Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc.

Các dịch vụ cho thuê máy photocopy đa chức năng, màu, tốc độ nhanh với giá cạnh tranh, dịch vụ tốt.

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại máy photocopy của hãng Xerox

Chuyên cung cấp mực túi HQ, mực đổ cho các loại máy photocopy Xerox